Skip to main content

Su ve atık su laboratuvarlarında su ve atıksu ile ilgili kirlilik paremetrelerinin ölçüm ve analizi yapılmaktadır. Su ve Atık Su Laboratuvarları;

• Numune Kabul ve Hazırlama Laboratuvarı
• Fiziksel ve Kimyasal Analiz Laboratuvarı
• Hidrokarbon Analiz Laboratuvarı
• Organik ve İnorganik Enstrümantal Analiz Laboratuvarı
• Elementel Analiz Laboratuvarı
• İleri Elementel Analiz Laboratuvarı
• Spektrofotometrik Analiz Laboratuvarı
• Balık biyodeneyi Analiz Laboratuvarı
• Havasız Arıtılabilirlik Laboratuvarı
• Arıtılabilirlik Sistemlerinden oluşmaktadır

Leave a Reply

  Adınız

  E-posta Adresiniz

  Telefon Numaranız

  Firmanız/Kurumunuz

  Hizmet Alanı

  Mesajınız