Skip to main content

Yüzme için kullanılan açık ve kapalı yüzme havuzlarının hijyenik koşullara uygunluğunu izlemek ve havuz suyunun kalite standartlarını belirlemek amacıyla havuz suyu analiz laboratuvarlarında kimyasal ve mikrobiyolojik testler yapılmaktadır. Havuz uyku analizinde yapılan analizlere örnek olarak toplam koloni sayısı, toplam koliform bakteri sayısı, E-coli sayısı, pH analizi, nitrit-nitrat analizi, renk analizi, alkalinite analizi, bulanıklık analizi, klor analizi, bakır-alüminyum analizi verilebilir.

  Adınız

  E-posta Adresiniz

  Telefon Numaranız

  Firmanız/Kurumunuz

  Hizmet Alanı

  Mesajınız