Skip to main content

Asma virüslerinin saptanmasına yönelik ELISA test kitleri, tamamı Bioreba’da !!!

 

#bioreba  #agriculture   #elisa   #grapevine  #pcr  #plantprotection  #planthealth  #plant  #viruses

 

Group A:

Nepovirus                               ArMV Arabis mosaic virus

GFLV   Grapevine fanleaf virus

ArMV+GFLV   Arabis mosaic virus + Grapevine fanleaf virus

RpRSV-ch   Raspberry ringspot virus-ch

RpRSV-g   Raspberry ringspot virus-g

TBRV   Tomato black ring virus

TRSV   Tobacco ringspot virus

ToRSV   Tomato ringspot virus

ToRSV-Ch  Tomato ringspot virus-Ch

Sadwavirus (prev. Nepovirus) SLRSV  Strawberry latent ringspot virus

Trichovirus                             GPGV  Grapevine pinot gris virus

 

Group B:

Ampelo- and Closterovirus    GLRaV-1   Grapevine leafroll-assoc. virus 1

GLRaV-1+3   Grapevine leafroll-assoc. virus 1+3

GLRaV-2   Grapevine leafroll-assoc. virus 2

GLRaV-3   Grapevine leafroll-assoc. virus 3

GLRaV-4 strains   Grapevine leafroll-assoc. virus generic 4 strains

GLRaV-4 strain 6   Grapevine leafroll-assoc. virus 4 strain 6

Vitivirus                                  GVA   Grapevine virus A

Maculavirus                           GFkV   Grapevine fleck virus

 

  Adınız

  E-posta Adresiniz

  Telefon Numaranız

  Firmanız/Kurumunuz

  Hizmet Alanı

  Mesajınız