Skip to main content

Katı ve tehlikeli atık laboratuvarlarında ağırlıklı olarak sanayi vb kaynaklı dioksin,furan,poliaromatik hidrokarbon,pestisit,poliklorlu bifeniller,uçucu organik bileşikler gibi kirleticilerin analizi yapılmaktadır.Bu laboratuvarlarda yapılan analizler; katı atık ve toprakta pH,katı atık,atıktan türetilmiş yakıt ve toprakta su muhtevası,katı atık, toprak ve sediementte organik madde içeriği,atık, toprak ve sedimentte tane büyüklük dağılımı,katı atıkta birim hacim ağırlığı,katı atık ve toprakta suda çözünebilir klor, katı atık ve atıktan türetilmiş yakıtta toplam klor,su, atıksu, atık, çamur ve sedimentte toplam organik karbon,eluatta ve sızıntı suyunda çözünebilir organik karbon,atık, toprak, sediment ve sızıntı suyunda ağır metaller,katı atık ve atıktan türetilmiş yakıtta kalorifik değer,toprakta hegzan ile ekstrakte edilebilir maddeler,su,atıksu ve eluatta kimyasal oksijen ihtiyacı,maden atıklarında asit-baz muhasebesi testi, asit maden drenajı tahmini için kinetik test,sentetik yağış özütleme testi,katı atık, atıktan türetilmiş yakıt ve maden atığında sülfür ve sülfat analizi,atık kompostlanabilirlik testi,atık ve toprakların metal analizi için asitle özütlenmesi şeklinde sıralanabilir. Katı ve tehlikeli atık laboratuvarları;

• Tehlikeli Organik Kimyasallar Analiz Ön İşlem Laboratuvarı
• Tehlikeli Organik Kimyasallar Analiz Laboratuvarı
• Atık Tanımlama ve Sınıflandırma Laboratuvarı
• Atık Geri Kazanım Laboratuvarı
• Pestisit Analiz Laboratuvarından oluşur

Leave a Reply

  Adınız

  E-posta Adresiniz

  Telefon Numaranız

  Firmanız/Kurumunuz

  Hizmet Alanı

  Mesajınız