Skip to main content

Sütte donma noktası analizi süte su katılarak yapılan hilenin saptanması ve katılan su miktarı hakkında bilgi edinilmesi amacı ile gerçekleştirilmektedir. Sütün donma derecesi 0° C ye ne kadar yaklaşırsa sütün içerisindeki su miktarı o kadar fazla demektir. Damıtık suyun donma derecesi 0° C iken sütün bileşimindeki laktoz ve minerallerden dolayı donma derecesi 0,55° C dir. Sütün asitliğinin artması çözünür madde miktarındaki artışdan dolayı donma noktasının düşmesine neden olur. Süte şeker gibi eriyen maddelerin katılması da donma noktasını düşüren nedenler içerisindedir. Analizde kryoskop cihazı kullanılmaktadır.

Leave a Reply

  Adınız

  E-posta Adresiniz

  Telefon Numaranız

  Firmanız/Kurumunuz

  Hizmet Alanı

  Mesajınız