İnekte memenin mikroplar tarafından istila edilip dokularının tahrip edilmesine mastitis denir. Mastitisin temel nedeni sağımda yapılan hatalar ve sağım esnasında yapılan temizlik ihmalleri sonucunda mikropların meme deliğinden meme içerisine girmesidir. Çünkü süt mikropların üreyebilmeleri için uygun bir ortamdır.

Detaylı Bilgi İçin..