Skip to main content

Aktif güneş koruyucu bileşen kombinasyonlarının herbisit 2,4-diklorofenoksiasetik asidin topikal penetrasyonu üzerindeki etkileri

Güneş koruyucu kullanımı bazı cilt kanserlerinin görülme sıklığını azaltabilir. Ticari olarak temin edilen bir dizi formülasyonun, herbisit 2,4-diklorofenoksiasetik asidin (2,4-D) transdermal penetrasyonunu arttırdığı gösterilmiştir. Bu çalışmada, bu aktif madde kombinasyonlarının 2,4-D’nin in vitro transdermal emilimi üzerindeki etkisi incelenmiştir.

Çalışmada, kesilmiş tüysüz fare derisi, epidermal tarafı donöre bakacak şekilde 32°C’de tutulan Permegear’dan tedarik edilen sürekli akışlı difüzyon odasına yerleştirilmiştir. Tüysüz fare derisinin insan derisi için makul bir model olduğu gösterilmiştir. Derinin 1 saat boyunca dengelenmesine izin verilmiş ve ardından güneş koruyucu formülasyonlarla 30 dakikalık bir ön işleme tabi tutulmuştur. Daha sonra donör odasına 2,4-D eklenmiş ve deneyler 24 saat devam etmiştir. Fraksiyonlar 90 dakikalık aralıklarla toplanmış ve sıvı sintilasyon sayımı yoluyla analiz edilmiştir.

Kaynak: https://doi.org/10.1191/0748233703th172oa

Krem, merhem, jel, losyon geliştirilmesinde penetrasyon, difüzyon ve permeasyon testlerinde ihtiyaç duyduğunuz sistemler için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

www.permegear.com            www.sinerjilab.com            www.labstok.com

#PermeGear #FranzCell #permeation #penetration #diffusion #GüneşKremi #SunScreen #transdermal #losyon #krem #jel #merhem #ArGe

 

 

  Adınız

  E-posta Adresiniz

  Telefon Numaranız

  Firmanız/Kurumunuz

  Hizmet Alanı

  Mesajınız