Skip to main content

Yeni sağılan normal sağlıklı süt, asidik reaksiyon gösterir,buna ilk asitlik veya doğal asitlik denir. Süt ilk asitliğini uzun süre koruyamaz. Sağım ve bekletme koşulları nedeniyle birçok mikroorganizma çeşitli yolla süte bulaşır. Bu mikroorganizmaların faaliyeti sütte asitliğin yükselmesine sebep olur. Sütte asitlik tayini;
• Sütün taze ve normal olup olmadığını,
• İşleme sırasında sıcaklığa dayanıp dayanmayacağını,
• Nötralize edici madde ilave edilip edilmediğini,
• Sütün mastitisli olup olmadığını,
• Tüzük, standart ve kodekse uygun olup olmadığını belirlemek amacıyla yapılır.

Leave a Reply

  Adınız

  E-posta Adresiniz

  Telefon Numaranız

  Firmanız/Kurumunuz

  Hizmet Alanı

  Mesajınız