Skip to main content

Hava kirliliği ve kontrolü laboratuvarı ortam havasının kalitesini belirlemek, baca gazı emisyon ölçümlerini gerçekleştirmek ve gürültü haritası oluşturmak, koku kirliliği ölçümleri yapmak gibi analizleri gerçekleştirmek amacı ile kurulmuştur. Gaz ve toz hava kirleticilerin atmosferdeki tür ve miktarları, kirletici kaynaklardan atmosfer verildikleri noktalardaki ve kapalı ortamlardaki tür ve miktarları analiz edilmektedir. Hava kirliliği laboratuvarlarında; gaz ve toz emisyonları, hız ve hacimsel gaz debisi, özel toz emisyonları, organik emisyonların ölçümü; dış hava ve işyeri ortamlarında toz, anorganik ve organik kirleticilerin ölçümü, gaz ve toz kontrol sistemlerinin verimlilik testleri, olfaktometrik yöntem ile koku analiz ve ölçmeleri yapılabilmektedir. Hava kirliliği ve kontrolü laboratuvarları;

• Hava Kalitesi İzleme Laboratuvarı
• Baca Gazı Karakterizasyon Laboratuvarı
• Olfaktometrik Koku Analiz Laboratuvarı
• Gürültü Modelleme Laboratuvarı
• Atmosferik Modelleme Laboratuvarından oluşur

Leave a Reply

  Adınız

  E-posta Adresiniz

  Telefon Numaranız

  Firmanız/Kurumunuz

  Hizmet Alanı

  Mesajınız