Skip to main content

Baca Gazı Analiz Cihazı enerji tüketimi ve emisyon değerlerinin kontrolü ile ilgili çalışmalar için kullanılmaktadır. O2-CO, baca ve ortam sıcaklıklarını ölçümü için kullanılan ölçüm cihazıdır. Ölçülen değerler ile, CO2 konsantrasyonu, baca gazı kaybı ve yanma verimliği hesaplanabilmektedir.

Leave a Reply

  Adınız

  E-posta Adresiniz

  Telefon Numaranız

  Firmanız/Kurumunuz

  Hizmet Alanı

  Mesajınız