Skip to main content

Arıtma çamuru laboratuvarlarında arıtma çamurlarının fiziksel ve kimyasal özelliklerinin belirlenmesi ve arıtma çamurlarının işlenmesi ve bertaraf edilmesine yönelik analiz ve testler yapılır.Bu kapsamda yapılan çalışmalar;

• Katı Madde İçeriği ve Su Muhtevası Analizleri
• Organik Madde İçeriği
• Toplam Azot, Toplam Fosfor
• Çamur Hacim İndeksi (SVI)
• Elektriksel İletkenlik, Tuzluluk, pH
• Yağ-Gres Analizi
• Reolojik Parametreler (Viskozite, Kayma Gerilmesi, Kayma Hızı)
• Çamurların Fiziksel ve Kimyasal Özelliklerinin Belirlenmesine Yönelik Analizler
• Partikül Boyut Dağılım Analizi
• Zeta Potansiyeli
• Çamurların Şartlandırılması, Optimum Şartlandırıcı Dozunun Belirlenmesine Yönelik Analizler- Kapiler Emme Testi (CST), Özgül Filtre Direnci (Buchner hunisi) Testi, Crown Press-Belt filtre Pres Simulasyonu, Santrifüj Simulasyonu
• Ağır Metal Analizleri
• Eluat Testi
• Anaerobik Çürütücü Gazında ve Deponi Alanlarında Gaz Kompozisyonunun Belirlenmesine Yönelik Analizler
• Isıl Değer
• Termal Gravimetrik Analiz (TGA) şeklinde sıralanabilir.

Leave a Reply

  Adınız

  E-posta Adresiniz

  Telefon Numaranız

  Firmanız/Kurumunuz

  Hizmet Alanı

  Mesajınız