Skip to main content

Enzimler kimyasal tepkimelerin hızını arttıran biyomoleküllerdir. Enzimler süt ürünlerinin üretiminde, bira sektöründe, et ürünlerinin işlenmesi ve  meyve sularının berraklaştırılması gibi kullanımlar ile gıda sektöründe, protein ve yağ atıklarını parçalamak üzere deterjan sektöründe, tekstil sektöründe, teşhis ve tedavi amacıyla tıpta kullanılmaktadır. Enzimlerin endüstriyel süreçlerde kullanılması işlemlerine enzim teknolojisi denir. Enzimlerin fermantasyon yoluyla üretimi de enzim teknolojisi çalışmalarının içerisinde yer alır.

Enzim ve fermantasyon teknolojisi laboratuvarları çalışma alanları; mikrobiyal enzimlerin fermantasyon süreçleriyle üretimi, enzim saflaştırma süreçlerinin geliştirİlmesi, ekosistemlerden endüstriyel önemi olan enzimleri üreten mikroorganizmaların taranarak izolasyonu ve tanımlanması, kimyasal mutasyonlarla mikroorganizmaların enzim üretkenliklerinin iyileştirilmesi olarak sıralanabilir.
Bu laboratuvarlarda kullanılan laboratuvar ürünleri arasında Bioanalyzer, Fermentör, Kütle spektrometresi sistemi verilebilmektedir.

Leave a Reply

  Adınız

  E-posta Adresiniz

  Telefon Numaranız

  Firmanız/Kurumunuz

  Hizmet Alanı

  Mesajınız