Skip to main content

Gıda enzim laboratuvarlarında gıdalarda nicel ve nitel enzim aktivitesi ve enzim aktivitesinin gıda kalitesi üzerine etkileri ile ilgili çalışmalar yapılmaktadır.
Bitkisel ve hayvansal gıda hammaddelerinin yapısında doğal olarak çeşitli enzimler bulunmaktadır. Gıdalardaki doğal enzimler  gıdanın yapı, tat-aroma, koku ve renginde istenmeyen değişikliklere yol açarak besleme değerini düşürür. Olumsuzluklara örnek olarak yağların acılaşması, meyve- sebzelerin enzimatik esmerleşmesi  verilebilir. Doğal enzimlerin analizinin yapılma gereklilikleri içerisinde  gıdalar için, ışıl işlemin uygulanıp uygulanmadığının veya ışıl işleminin yeterli olup olmadığının kontrolü, enzimlerden gıdalardaki mikrobiyal gelişimin kontrolü, endüstriyel artık ve atıkların değerlendirilmesi gösterilebilmektedir. Enzimler bazı hastalıkların teşhis ve tedavisinde de kullanılmaktadır.

Leave a Reply

  Adınız

  E-posta Adresiniz

  Telefon Numaranız

  Firmanız/Kurumunuz

  Hizmet Alanı

  Mesajınız