Skip to main content

Atık biyoproses laboratuvarlarında atıklardan ticari ürün ve temiz yakıtların üretimi konularında çalışmalar yapılmaktadır.Bu laboratuvarlarda atıkların etil alkol,biyolojik aktiviteli gübre katkı maddesi gibi ürünlere dönüştürülmesi,atıklardan hidrojen gazı,alkol ve biyo-dizel gibi temiz enerji üretimi,toksik organik bileşikler içeren atıksuların arıtımı,atıksuların ağır metal giderimi gibi çalışmalar yapılmaktadır.

Leave a Reply

  Adınız

  E-posta Adresiniz

  Telefon Numaranız

  Firmanız/Kurumunuz

  Hizmet Alanı

  Mesajınız