Skip to main content

Su laboratuvarlarında yüzeysel sular, yeraltı suları ve deniz suyu gibi doğal sularda ve içme suyu olarak kullanılan şebeke sularında fiziksel ve kimyasal parametre analizi yapılır.Yapılan analizlerle suyun kalitesi, içme suyu olarak kullanılıp kullanılamayacağı, yeraltı sularında kirlenme varlığı ve derece tespiti gibi analizler yapılmaktadır.

Analiz yapılan su için su kalitesi parametreleri; Çözünmüş oksijen, sıcaklık, pH, toplam sertlik, alkalinite (bikarbonat ve karbonat), oksidasyon-redoks potansiyeli, elektriksel iletkenlik, tuzluluk, toplam çözünmüş madde, sülfat, nitrat, klorür, nitrit, florür, fosfat, bromür, bromat, klorit, klorat, kalsiyum, magnezyum, sodyum, potasyum, amonyum azotu, demir, mangan, arsenik, bor, ağır metaller, toplam organik karbon, arsenik, bor olarak sayılabilir.

Leave a Reply

  Adınız

  E-posta Adresiniz

  Telefon Numaranız

  Firmanız/Kurumunuz

  Hizmet Alanı

  Mesajınız