Skip to main content

Numune su örneği içerisine batırılan pH elektrotları arasındaki potansiyel farkin ölçülmesi ilkesi ile suda pH analizi yapılır. Asit, baz ve tuzların sudaki çözeltileri elektrik akımını iletirler. Suyun içerisinde erimiş halde bulunan tuz miktarı arttıkça suyun elektrik akımı iletmesi artar. Elektriksel iletkenlik suyun içerisinde erimiş halde bulunan toplam tuz miktarını analiz etmede kullanılan yöntemdir.

Leave a Reply

  Adınız

  E-posta Adresiniz

  Telefon Numaranız

  Firmanız/Kurumunuz

  Hizmet Alanı

  Mesajınız