Skip to main content

Nem miktarı kuru incirde dayanıklılığı etkiler ve kuru incir kalitesini belirleyen önemli bir etkendir. Nem miktarı yükseldikçe mikroorganizma aktivitesi artar. Küf, filizlenme, zararlı böcek, toksin gibi sonuçlar ortaya çıkar. Raf ömrü ve depolama koşullarını belirlemede nem analizi önemli bir koşuldur. Nem analizi, analiz laboratuvarında DFA nem analiz cihazı kullanılarak yapılmaktadır. Şeker içeren kuru meyvelerde hızlı ısıtma yöntemleri ile yapılan nem analizi ile doğru sonuçlara ulaşılamadığı için Kaliforniya Üniversitesi’nin geliştirdiği DFA nem ölçüm cihazı hızlı ve pratik olarak sonuca ulaşılabilmektedir. DFA nem tayin cihazı ve yöntemi birlikte AOAC tarafından onaylanmıştır. Cihazın ayrıca ABD, Uluslararası Kooperatif ve Avrupa’da kabul gören 4 patent sınıflandırması vardır.

  Adınız

  E-posta Adresiniz

  Telefon Numaranız

  Firmanız/Kurumunuz

  Hizmet Alanı

  Mesajınız