Ters Ozmos yoğunlukları farklı 2 ortamın yarı geçirgen bir zar ile ayrılması ve teknoloji desteği kullanılarak az yoğun ortamdan çok yoğun ortama madde geçişi esasına dayanır. Ters Ozmos teknolojisi ile sıvı değişimini sağlamak için membran filtre kullanılır.

Detaylı Bilgi İçin..