Numune su örneği içerisine batırılan pH elektrotları arasındaki potansiyel farkin ölçülmesi ilkesi ile suda pH analizi yapılır. Asit, baz ve tuzların sudaki çözeltileri elektrik akımını iletirler. Suyun içerisinde erimiş halde bulunan tuz miktarı arttıkça suyun elektrik akımı iletmesi artar. Elektriksel iletkenlik suyun içerisinde erimiş halde bulunan toplam tuz miktarını analiz etmede kullanılan yöntemdir.

Detaylı Bilgi İçin..
Analizi Yapan Laboratuvarlar

Analizi Yapan Laboratuvarlar


Analizde Kullanılan Ürün Tedarikçileri

Analizde Kullanılan Ürün Tedarikçileri