Yumuşak ve sert çekirdekli meyve türlerinde meyve eti sertliği hasat olgunluğunun belirlenmesinde kullanılan bir kriterdir. Olgunluk ilerledikçe meyve etinin sertliği azalır ve ileri olgunlukta meyveler iyice yumuşar. Meyve gelişiminin son döneminde hücrelerin ve hücreler arası boşlukların gelişmesi, pektin ve hemiselülozların parçalanarak meyvede çeper direncinin azalması nedeni ile meyve eti sertliğini azaltan bir etmendir. Ürünün hasat anındaki meyve eti sertliği, hasat sonrası dayanma gücünü belirleyen önemli bir faktördür.
Meyve etinin sertliğini analizinde penetrometre (basınç ölçeği) denilen laboratuvar ürünü kullanılmaktadır. Bu aletin daldırma milinin ete gömülmesi sırasında etin gösterdiği direnç ölçülerek olgunluk tespit edilmektedir.

Detaylı Bilgi İçin..
Analizi Yapan Laboratuvarlar

Analizi Yapan Laboratuvarlar


Analizde Kullanılan Ürün Tedarikçileri

Analizde Kullanılan Ürün Tedarikçileri