Skip to main content

Balık etinde tazelik kontrolünde kullanılmakta olan analiz balık eti kimyasal bileşiminin taze ve taze olmayan ette farklı olması esasına dayananmaktadır. Et taze iken tri metil aminoasit, protein gibi kimyasal madde miktarları azalır aminoasit, trimetil amin, amonyak, uçucu asit bileşikleri gibi bileşik miktarları ise artar. Artan ve azalan bileşik miktarlarının belirlenmesi ile balık eti tazeliği ölçülebilmektedir. Total Volatil Baz balık depolamanın sonraki dönemlerinde tazelik hakkında bir fikir verir. Balıkta bozulmanın ilerlemesi ile uçucu bazik azotlu maddelerin miktarı artmaktadır. Balıkta tazelik analizleri için mikrobiyolojik analiz yöntemi kullanılmaktadır. Mikrobiyolojik analiz yöntemi için besiyeri kullanılmaktadır.

Leave a Reply

  Adınız

  E-posta Adresiniz

  Telefon Numaranız

  Firmanız/Kurumunuz

  Hizmet Alanı

  Mesajınız