Solvent çözücü maddesi çözünebilme özelliğine sahip ve doğada hangi yapıda olduğu fark etmeyen maddeleri çözelti oluşacak şekilde çözer ve bunun sonucunda çözelti oluşturur. Solventler düşük kaynama noktalarına sahiptir bu nedenle gerekli şartlar altında hızlı buharlaşırlar. Bu durum çözücü kimyasalların insanlara ve çevreye verdiği zararın etki alanine genişletir. Solvent modern endüstride pekçok alanda kullanılır ve çevreye verebildiği zararlar nedeni ile analizi gerekmektedir. İlaç enstrümantal analizleri içerisinde kalıntı solvent analizi ilaçların kalite kontrol aşamasında hammaddelerinde gerçekleştirilmektedir.

Detaylı Bilgi İçin..
Analizi Yapan Laboratuvarlar

Analizi Yapan Laboratuvarlar


Analizde Kullanılan Ürün Tedarikçileri

Analizde Kullanılan Ürün Tedarikçileri