Skip to main content

İlaç laboratuvarları ilaç hammaddelerinin fiziksel, kimyasal, farmasötik teknolojik, kromatografik, spektroskopik tekniklerle kalite kontrolleri yapıldığı laboratuvarlardır.
Bu laboratuvarlarda ilaç numuneleri üzerinde ilaç miktar ve içerik tek düzeliği analizi, çözünme analizleri, saflık analizleri, temizlik, boyut, hacim, erime noktası, asitlik, doz sayısı gibi fiziksel ve kimyasal analizleri ve mikrobiyolojik analizler yapılmaktadır.
İlaç laboratuvarlarında yapılmakta olan analiz konusuna göre GC (Gaz Kromatografisi), Yüksek Basınçlı Sıvı Kromatografisi (HPLC), UPLC (Ultra Performanslı Sıvı Kromatografisi), (ICP-MS) kullanılan laboratuvar ürünleri içerisinde bulunmaktadır.

Leave a Reply

  Adınız

  E-posta Adresiniz

  Telefon Numaranız

  Firmanız/Kurumunuz

  Hizmet Alanı

  Mesajınız