İlaçlarda çözünme hızı analizi ile katı ilaç halinde hazırlanan bir örnekte etken maddenin sıvı ortama geçme-çözünme hızı ölçülür. Etken madde ağızdan alındıktan sonra sindirim kanalında dağılıp çözünerek emildiği ve böylece etkidiği için, vücut dışı şartlarda çözünme hızının tayini ile sindirim kanalında gelişecek durum için tespit yapmak amacıyla son derece önemlidir

Detaylı Bilgi İçin..
Analizi Yapan Laboratuvarlar

Analizi Yapan Laboratuvarlar


Analizde Kullanılan Ürün Tedarikçileri

Analizde Kullanılan Ürün Tedarikçileri