Gübre, bitkinin beslenmesinde gerekli olan kimyasal elementleri sağlamak için toprağa ilave edilen herhangi bir maddedir.
Gübreler, bitkilerin büyümesi için gerekli gıdayı ihtiva eden maddelerdir. Her ne kadar toprak ve su, bu gıdanın büyük bir kısmını sağlamaya yeterse de toprak bazı elementlerden yoksun olabilir. Böyle hallerde toprağın gübre ile takviye edilmesi gerekir. Bitkilerin büyüme ve yaşamaları için azot, fosfor, potasyum, kalsiyum, magnezyum, kükürt, demir, mangan, bakır, çinko, bor ve bazı hâllerde de molibden gibi elementlere ihtiyaçları vardır. Bunlar arasında azot, fosfat ve potasyum en önemlileridir.
Gübre analiz laboratuvarlarında sağlıklı bitki gelişimi için toprağa ilave edilecek gübrenin element analizleri gerçekleştirilir.
Gübre analiz laboratuvarlarında gerçekleştirilen gübre analizleri;
• Gübre elek analizi
• Gübre nem analizi
• Gübre pH analizi
• Gübre toplam azot, amonyum, nitrat, üre azotu analizi
• Gübre suda çözünür fosfor, potasyum, kalsiyum, magnezyum, kükürt analizi
• Gübre demir, bakır, mangan, çinko, bor analizi
• Gübre ağır metal analizi olarak sıralanabilir.

ICP, azot protein tayin cihazı(Kjeldahl Metodu), santrifüj, etüv, pH metre bu laboratuvarlarda kullanılan ürünler arasında yer almaktadır.

Detaylı Bilgi İçin..
Bu Alandaki Laboratuvarlar

Bu Alandaki Laboratuvarlar


Kullanılan Ürün Tedarikçileri

Kullanılan Ürün Tedarikçileri


Kurulum ve Danışmanlık

Kurulum ve Danışmanlık


Akreditasyon ve Belgelendirme

Akreditasyon ve Belgelendirme