Skip to main content

Azot protein tayin cihazı Kjeldahl metoduna göre gıda ve besinlerdeki azot ve protein miktarının tespitinde kullanılmaktadır.Cihazda prensip olarak kullanılan Kjeldahl metodu 1800’lü yıllardan itibaren azot tespiti için kullanılan standart metodtur.Yöntem 3 adımdan oluşmaktadır.
• Numunenin katalizör yardımı ile sülfürik asit içinde özümsenmesi ile azotun amonyağa dönüşmesi
• Elde edilen amonyağın yakalama solüsyonu içine damıtılması
• Standart çözelti titrasyonu ile amonyak miktarının tespiti.

Leave a Reply

  Adınız

  E-posta Adresiniz

  Telefon Numaranız

  Firmanız/Kurumunuz

  Hizmet Alanı

  Mesajınız