Deniz ve içsular (yüzey suları) laboratuvarlarında göl, akarsu gibi tatlısularda ve deniz suyunda analiz yapma amacı ile kurulmuş laboratuvarlardır.
Bu laboratuvarlarda orto-fosfat, silikat, nitrit+nitrat azotu, toplam fosfor, AKM, pH, iletkenlik, tuzluluk, karbon ve azot analizi gibi analizler deniz ve içsular için gerçekleştirilmektedir. Deniz ve içsular laboratuvarları;

• İç Sular Analizleri Laboratuvarı
• Ekotoksikoloji Laboratuvarı
• Sediment Laboratuvarı
• Deniz Biyolojisi Laboratuvarı
• Deniz Kimyası Laboratuvarı
• Parmak izi Laboratuvarı
• Yüksek Başarımlı Modelleme Laboratuvarı
• Moleküler DNA Barkodlama Laboratuvarından oluşmaktadır.

Detaylı Bilgi İçin..
Bu Alandaki Laboratuvarlar

Bu Alandaki Laboratuvarlar


Kullanılan Ürün Tedarikçileri

Kullanılan Ürün Tedarikçileri


Kurulum ve Danışmanlık

Kurulum ve Danışmanlık


Akreditasyon ve Belgelendirme

Akreditasyon ve Belgelendirme