Anilin noktası eşit hacimdeki anilin ve yağ karışımının tek faz haline geçtiği, yani birbiri içinde tamamen çözündüğü en düşük sıcaklıktır. Anilin noktası testi yağdaki parafinik hidrokarbonların miktarı hakkında bilgi verir ve yüksek sıcaklıklar yüksek parafinik bileşikler olduğunu gösterir. Anilin noktası testi dizel indeksi değerinin hesaplamada kullanılan testtir.

Detaylı Bilgi İçin..
Tedarikçi Firmalar

Tedarikçi Firmalar


Kalibrasyon & Sertifikalandırma

Kalibrasyon & Sertifikalandırma


Teknik Servis, Bakım & Onarım

Teknik Servis, Bakım & Onarım