Skip to main content

Ağır metallerin temizlenmesi için bitkilerin kullanıldığı bir teknik olan fitoremediasyon, latince phyto (bitki) ve remedium (iyileştirme) anlamına gelmektedir. Toprakta bulunan ağır metaller bitkilerin stomaların kapanmasına, fotosentez yapamamasına, çimlenme, hormonal denge, su alımı gibi birçok fizyolojik olayın olumsuz etkilenmesine neden olmaktadır. Fitoremediasyon yöntemi ile bitkiler bünyelerine aldıkları kirleticileri depolayabilir ya da farklı bir organa ileterek, parçalayarak kirli alanların temizlenmesi sağlanabilir. Bitkiler aldıkları ağır metalleri bünyelerinde bulunan enzimleri aracılığıyla bozunmasına neden olmakta, metallerin çoğu ise bozunmadan bitkilerin yaprak ve saplarında birikerek hasat ile ortamdan uzaklaştırılmaktadırlar. Fitoremediasyon tekniği ile başarı kazanabilmek için toprağın kolloidal yapısı ve miktarı da çok önemlidir.

Leave a Reply

  Adınız

  E-posta Adresiniz

  Telefon Numaranız

  Firmanız/Kurumunuz

  Hizmet Alanı

  Mesajınız