Skip to main content

Moleküler analiz laboratuvarları bünyesinde gıda,bitki gen kaynakları,tarımsal ürünler,besin destekleri,fonksiyonel gıdalar,fitoterapötik maddeler,doğal kozmetik ürünler konusunda çeşitli araştırma projeleri ile bitki materyallerinden DNA,RNA ve protein izolasyonları,DNA,RNA ve proteinlerin spektrofotometrik tayini,protein ve nükleik asitlerin jel elektroforezleri ve görüntülenmesi,bitkisel materyalden uçucu ve sabit yağ ekstraksiyonu,gaz kromatografisi ve HPLC analizleri için örnek hazırlama,antioksidan enzimlerin aktivite tayini, klorofil ve diğer fotosentetik pigmentler,poliaminler,fenolikler ve çeşitli fitokimyasal maddelerin spektrofotometrik analizleri gerçekleştirilebilmektedir.

Leave a Reply

  Adınız

  E-posta Adresiniz

  Telefon Numaranız

  Firmanız/Kurumunuz

  Hizmet Alanı

  Mesajınız