Skip to main content

Sıcaklık yaygın olarak ölçülen bir fiziksel parametredir.Sıcaklık ölçmek için kullanılan bazı ölçüm cihazları sıvılı cam termometre,ısıl çift,thermistor,direnç sıcaklık detektörleri,platin direnç termometreleri,standart platin direnç termometreleri olarak sıralanabilir.
Sıcaklık ölçen ve gösteren cihazlar referans termometreler ile karşılaştırılarak kalibre edilir.İki termometre arasındaki konum aralığı daraldıkça kalibrasyon doğruluğu gerçekleşir.Bunu sağlamak için referans ile kalibrasyonu yapılan termometrenin sensör elementlerin merkezleri bir hizaya getirilir.

Leave a Reply

  Adınız

  E-posta Adresiniz

  Telefon Numaranız

  Firmanız/Kurumunuz

  Hizmet Alanı

  Mesajınız