Tarım biyoteknoloji laboratuvarlarında canlı türlerinin hücre, doku ve genetik incelenmesi, genetik çeşitliliğin belirlenmesi, gen haritaları ve gen akrabalıklarının ortaya çıkartılması, bitki hastalıklarının genetik temellerinin araştırılması teşhis ve tedavisi, mikroorganizmaların genetik tanımlanması, tarım sektörüne hammadde sağlayacak protein, enzim ve ilaç etken maddelerin üretilmesi, bitkilerin antimikrobiyal ve antioksidan aktivitelerinin belirlenmesi, stres faktörlerine dayanıklı bitkilerin laboratuvar ortamında seçilmesi, bitki ıslah süresinin kısaltılması çalışmaları yapılan analiz ve çalışmalara örnek olarak verilmektedir.

Detaylı Bilgi İçin..
Bu Alandaki Laboratuvarlar

Bu Alandaki Laboratuvarlar


Kullanılan Ürün Tedarikçileri

Kullanılan Ürün Tedarikçileri


Kurulum ve Danışmanlık

Kurulum ve Danışmanlık


Akreditasyon ve Belgelendirme

Akreditasyon ve Belgelendirme