Saf su elektrik akımına karşı dirençlidir. Suda çözünen madde miktarı arttıkça direnç azalır. Suyun elektrik iletkenliği suda çözünmüş halde bulunan madensel tuzlara, bu tuzların yoğunluğuna ve suyun sıcaklığına bağlıdır.

Detaylı Bilgi İçin..
Analizi Yapan Laboratuvarlar

Analizi Yapan Laboratuvarlar


Analizde Kullanılan Ürün Tedarikçileri

Analizde Kullanılan Ürün Tedarikçileri