Siyanür tehlikeli ve toksik bir maddedir. Sudaki canlı yaşamı için tehlike yaratır. Siyanürlü atık sular metal temizleme, kaplama, metal işleme, çelik sertleştirme, altın ve gümüş madenciliği, tarım ilaçları, kömür koklaştırma, plastikler gibi pekçok sanayi kuruluşunda oluşur. Bu tür sanayi kollarında oluşan atık sular arıtılmadan kanalizasyon sistemine verildiğinde kanalizasyon sistemi içerisinde zehirli bir ortam oluşturur. Bu atık su arıtılmadan deniz, göl gibi yüzeysel su kaynaklarına verildiğinde de deniz canlılarında ölümlere ulaşan sonuçlar doğurur.
Endüstriyel atıksudaki siyanürü giderme metotları;

Biyokimyasal oksidasyon,
Hidrojen peroksit,
Ozonlama,
Ters osmoz,
Alkali ortamda klorlama olarak sıralanmaktadır.

Bu analizde iyon kromatografisi ve iyon seçici elektrot (siyanür seçici) kullanılmaktadır.

Detaylı Bilgi İçin..
Analizi Yapan Laboratuvarlar

Analizi Yapan Laboratuvarlar


Analizde Kullanılan Ürün Tedarikçileri

Analizde Kullanılan Ürün Tedarikçileri