Askıda katı maddeler suların estetik görünüm, içme, endüstriyel ve kullanım gibi çeşitli amaçlar için faydalanılmasını doğrudan etkilemektedir. Doğal sularda ışık geçirgenliğini azaltıp dip birikintilerine yol açarak yada doğrudan zarar vererek su canlılarının yaşam ortamlarını olumsuz yönde etkilemektedir. Özellikle kükürt ve zift içeriği fazla olan petrol atıkları ışığı daha fazla absorbe etmektedir. Dolayısıyla, petrol atıklarının deniz yüzeyinde meydana getirdiği tabakalar, ışık geçirgenliğini azaltmakta ve denizde yaşayan çok sayıdaki bitkisel canlıların fotosentez olayını engellemektedir.

Detaylı Bilgi İçin..
Analizi Yapan Laboratuvarlar

Analizi Yapan Laboratuvarlar


Analizde Kullanılan Ürün Tedarikçileri

Analizde Kullanılan Ürün Tedarikçileri