Suların klorlanmasının amacı sudan hastalıkların yayılmasını önlemektir. Klor normal sıcaklık ve basınçta sarımsı yeşil renkli, havadan daha ağır bir gazdır. Sulu ortamda bütün maddelerle etkileşir. Klor gazı suya ilave edildiğinde ardarda iki reaksiyon görülür. Hidroliz ve iyonizasyon. Serbest kalıntı klor çözeltide kullanımdan arta kalan ve suyu daha sonraki bulaşmalardan koruyan yararlanılabilir klorun bir ölçüsüdür. Klor ihtiyacı suya ilave edilen klor ile belli bir temas sonunda kalan serbest klor ve yararlanılabilir klor arasındaki farktan oluşur. Uygulanan klor dozunun doğal veya atık sularda oluşturduğu klor derişimi izlenerek suların klor ihtiyacı tespit edilir.

Detaylı Bilgi İçin..
Analizi Yapan Laboratuvarlar

Analizi Yapan Laboratuvarlar


Analizde Kullanılan Ürün Tedarikçileri

Analizde Kullanılan Ürün Tedarikçileri