Kullanılmakta olan madeni yağların değişim zamanının doğru tespiti ve böylece atık yağların oluşturduğu çevre etkilerini en aza indirmek amacı ile madeni yağ analizleri yapılmaktadır.
Madeni yağ analizlerinden bazıları aşağıda sıralanmaktadır.
Element analizi: aşınma elementleri miktarının tespiti ve buna bağlı olarak sistemin ve sistemdeki yağın performansının belirlenmesi amacı ile yapılmaktadır
Viskozite analizi: viskozite miktarı artmış olan yağda aşırı derecede kirlilik ve/veya reçineleşme olduğu, viskozitesi azalmış yağda ise yanlışlıkla ince yağ karıştırılması söz konusu olduğu düşünülebilir.
Partikül kirliliği: partikül kirliliği yağın kimyasını etkileyerek aşınmalara neden olabilir.
Nem analizi:suyun içindeki oksijen, karbon ve hidrojen ile birleşerek asit yapabilir ve bu da temas ettiği yüzeylerde korozyona neden olabilir. Bu nedenle madeni yağlarda nem analizi önem taşımaktadır.

Detaylı Bilgi İçin..
Analizi Yapan Laboratuvarlar

Analizi Yapan Laboratuvarlar


Analizde Kullanılan Ürün Tedarikçileri

Analizde Kullanılan Ürün Tedarikçileri