Akışkanın paralel katmanlar hâlinde aktığı düzgün akış. Katmanlı akış da denir. Katmanların düzlemsel ve katmanlardaki akışkan parçacıklarının hızlarının da aynı olması zorunlu değildir. Yatay ve düz bir boruda laminer akış hâlindeki bir akışkanın katmanlarındaki parçacıkların hızları aynıdır. Bu hız,”kritik hız” adı verilen değere ulaşınca akışın düzenliliği bozulur ve türbülanslı akış başlar.

Detaylı Bilgi İçin..