Kükürt, ham petrolde hidrojen sülfür (H2S) ve benzeri kükürt bileşikleri (merkaptanlar, sülfürler, disülfürler, tiyofenler vb.) hâlinde bulunur. Çevreye kötü koku vermesi, zehirleyici özelliği, asidik karakterinin korozyona neden olması ve oluşan benzinin oktan değerini düşürmesi nedeniyle ham petrolde ve ürünlerde kükürdün bulunması arzu edilmez.
Petrol ürünlerinde yer alan organik olarak bağlı klor ise yüksek sıcaklıklarda dekompoze olarak hidroklorik asit açığa çıkarmaktadır. Bu durum da hasar yaratabilmektedir

Kükürt klor tayin sistemi düşük kükürtlü yakıtlardan, ham petrole kadar ürünler tüm ürünlerde öngörülen standartlara uygunluğun sağlanması amacı ile kükürt ve klor tayini için kullanılmaktadır.

Detaylı Bilgi İçin..
Tedarikçi Firmalar

Tedarikçi Firmalar


Kalibrasyon & Sertifikalandırma

Kalibrasyon & Sertifikalandırma


Teknik Servis, Bakım & Onarım

Teknik Servis, Bakım & Onarım