Farmasötik Müstahzarların Biyoyararlanım ve Biyoeşdeğerliliğinin Değerlendirilmesi Hakkında Yönetmelik (Resmî Gazete Tarihi: 27.05.1994 Resmî Gazete Sayısı: 21942) ile de belirtildiği üzere Biyoyararlanım ve Biyoeşdeğerlilik çalışmaları tedavi yetersizliği veya toksitite artışının sebep olabileceği sakıncaları önlemeye yönelik olarak ilaçların gönüllülere verilerek sonrasında kan ve idrar örnekleri ile etkin madde analizi esasına dayanan çalışmalardır.

Detaylı Bilgi İçin..
Analizi Yapan Laboratuvarlar

Analizi Yapan Laboratuvarlar


Analizde Kullanılan Ürün Tedarikçileri

Analizde Kullanılan Ürün Tedarikçileri