Enzimler reaksiyonların pekçoğunu hızlanıran protein yapısındaki biyolojik katalizörlerdir. Hücre içerisinde tepkimenin hızını ve özgüllüğünü düzenler. Bitki analiz laboratuvarlarında gerçekleştirilen bitki enzim analizleri bitki gelişimi için önem taşır.

 

Detaylı Bilgi İçin..
Analizi Yapan Laboratuvarlar

Analizi Yapan Laboratuvarlar


Analizde Kullanılan Ürün Tedarikçileri

Analizde Kullanılan Ürün Tedarikçileri