Ayranda yoğunluğun tespiti için Piknometre veya Laktodansimetre metodları kullanılmaktadır.

Piknometre Metodu: Metodun prensibi, belli hacimdeki ayranın 20oC’deki yoğunluğunun, Piknometre ile suyun aynı sıcaklıktaki kütlesine oranının bulunmasıdır.

Laktodansimetre Metodu: Metodun prensibi Laktodansimetre ile sıcaklık faktörü dikkate alınarak okunması ile yoğunluk bulunması esasına dayanır.

Detaylı Bilgi İçin..
Analizi Yapan Laboratuvarlar

Analizi Yapan Laboratuvarlar


Analizde Kullanılan Ürün Tedarikçileri

Analizde Kullanılan Ürün Tedarikçileri