Skip to main content

Halojen nem analiz cihazı termogravimetrik ölçüm ile numunedeki nem oranını hesaplamak amacı ile kullanılmaktadır. Nem, numunelerde işlenebilirliğini, raf ömrünü, kullanılabilirliğini ve kaliteyi etkileyen önemli bir unsurdur. Cihazın çalışma prensibine göre numune önce tartılır ve halojen lamba ile ısıtılır. Ağırlık kaybı  tanımlanan bir kritere ulaşılıncaya dek kaydedilir.

Leave a Reply

  Adınız

  E-posta Adresiniz

  Telefon Numaranız

  Firmanız/Kurumunuz

  Hizmet Alanı

  Mesajınız