Skip to main content

Franz Hücresi

Franz hücreleri, orifice çapına göre adlandırılmaktadır. 25 mm Franz hücresi; 20 ml reseptör hacmine ve yaklaşık 42 mm joint çapına sahip olmasına rağmen 25 mm orifice çapına sahip olduğu için bu şekilde adlandırılır. (20 ml Franz hücresi veya 42 mm Franz hücresi olarak adlandırılmamaktadır)

PermeGear birçok farklı çapta Franz hücresi çeşitliliğine sahiptir.

Franz hücrelerinde kullanılacak olan membranın seçiminde orifice çapı önemlidir. Membranın orifice alanını tam olarak kapatması ve çevresinde bir miktar fazlalık bırakması gerekmektedir. Örneğin 15 mm Franz hücresinde kenarlardan 5 mm fazlalık bırakılması gerektiğinden 25 mm çapındaki membranlar uygundur.

5 mm Franz hücreleri genellikle mukozal dokuların permeasyon çalışmalarında kullanılmaktadır.

İnsan derisi ile yapılan çalışmalarda genellikle 9 mm Franz hücresi tercih edilmektedir.

15 mm Franz hücreleri genellikle polimerik membranlar ve yapay membranlar ile kullanılmaktadır.

Çalışma sırasında yaşanabilecek buharlaşma sorununun önüne geçmek için joint çevresinin ve örnek kolunun parafilm ile kapatılması önerilmektedir.

Difüzyon ve permeasyon çalışmalarınızda ihtiyaç duyduğunuz PermeGear markalı Franz hücreleri için bizimle iletişime geçebilirsiniz

  Adınız

  E-posta Adresiniz

  Telefon Numaranız

  Firmanız/Kurumunuz

  Hizmet Alanı

  Mesajınız