Thymolphthalein (C28H30O4) bir asit-baz indikatörüdür. pH’ ı 9.3-10.5 civarı geçiş aralığıdır. Bu pH değerinin altında renksiz, üstünde ise mavidir.

Detaylı Bilgi İçin..
Tedarikçi Firmalar

Tedarikçi Firmalar


Kalibrasyon & Sertifikalandırma

Kalibrasyon & Sertifikalandırma


Teknik Servis, Bakım & Onarım

Teknik Servis, Bakım & Onarım