Gıda sanayinde uygulanan ısıl işlemlerin (sterilizasyon, pastörizasyon, haşlama) dizaynı konusunda ısıl uygulama eğitimleri, ısıl işlemlerin (sterilizasyon, pastörizasyon) geçerli kılınması (validasyonu) ve raporlanması Ege Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümü öğretim üyesi Prof.Dr.Taner BAYSAL tarafından gerçekleştirilmektedir.

Prof. Dr. TANER BAYSAL
Mühendislik Fakültesi / Gıda Mühendisliği Bölümü / Gıda Teknolojisi AnaBilim Dalı

Detaylı Bilgi İçin..
Kalibrasyon ve Sertifikasyon

Kalibrasyon ve Sertifikasyon


Tedarikçiler

Tedarikçiler