Çözeltilerin elektrik iletkenliği iyonların sayısına, büyüklüğüne, çözücünün akıcılık gibi özelliklerine bağlı olarak değişir. Çözeltilerde kimyasal tepkime yoluyla iyon tür ve miktarındakı değişiklik çözeltinin iletkenliğini değiştirir. Çözelti iletkenlik değişimlerine dayanan analizleri gerçekleştiren, çözeltinin elektriksel iletkenliğini ölçerek tuzluluğun sınıflandırılmasında kullanılan cihazlar kondüktometre (sularda iletkenlik ölçer) olarak adlandırılır. Saf su üretimi, deniz suyu tuz analizlerinde iletkenlik ölçer kullanılır.

Detaylı Bilgi İçin..
Tedarikçi Firmalar

Tedarikçi Firmalar


Kalibrasyon & Sertifikalandırma

Kalibrasyon & Sertifikalandırma


Teknik Servis, Bakım & Onarım

Teknik Servis, Bakım & Onarım