Skip to main content

Toksikoloji ve Ekotoksikoloji laboratuvarları çalışmaları içerisinde toksik maddelerin etkisine yönelik biyokimyasal ve hematolojik analizler, histopatolojik incelemeler yer almaktadır. Hücre kültürü ve toksikolojik çalışmalardan elde edilen hücre ve dokularda spesifik moleküllerin belirlenmesi ve görüntülenmesine yönelik çalışmalar ve ayrıca toksik kimyasalların pestisit ve ağır metal kalıntı analizleri toksikoloji laboratuvarı çalışma konuları iiçerisinde yer almaktadır.

Leave a Reply

  Adınız

  E-posta Adresiniz

  Telefon Numaranız

  Firmanız/Kurumunuz

  Hizmet Alanı

  Mesajınız