Skip to main content

Tıbbi-aromatik bitkiler laboratuvarları gıda, ilaç ve kozmetik endüstrisinde ekonomik değeri olan tıbbi ve aromatik bitkilerin toplanması, korunması ve biyolojik, ekolojik, genetik ve sistematik özellikleri ile kültüre alınması amacı ile gereken çalışmaların gerçekleştirilmesi, ayrıca bu bitkilerin yetiştirilmesi sürecinde karşılaşılabilecek hastalık ve zararlıları belirleme ve bunlarla savaşma amacı ile yapılabileceklerin üzerine çalışma amacı ile kurulmuş laboratuvarlardır. Yapılan analiz çalışmalarında tıbbi ve aromatik bitkilerin kimyasal ve beslenme özelliklerinin belirlenmesi amacı ile fiziksel, kimyasal, enstrümental Analiz (Spektrofotometre, Gaz Kromatografisi, Sıvı Kromatografisi) ve mikrobiyolojik analizler bu laboratuvarların çalışma alanları içerisinde yer almaktadır.

Tıbbi-aromatik bitkiler laboratuvarlarında gerçekleştirilen analizler;

uçucu yağ bileşenleri analizi,
yağ asitleri analizi,
aromatik, fenolik, karotenoid, antosiyanin vitamin bileşen analizleri,
toplam kurumadde tayini,
kül tayini,
suda çözünür kurumadde miktarı (briks),
pH, asitlik,
kırılma indisi,
su aktivitesi,
polarizasyon değeri,
toplam yağ,
uçucu yağ tayin,
antioksidan aktivite,
renk tayini analizleri olarak sıralanabilir.

Bu laboratuvarlarda kullanılan analiz cihazları içerisinde  sıvı kromatografisi-kütle spektrometresi (LC-MS-MS), gaz kromatografisi-kütle spektrometresi (GC-MS), yüksek performanslı sıvı kromatografisi (HPLC),  etüv, hassas terazi, su banyosu, saf su cihazı, inkübatör, mikroskop bulunmaktadır.

 

Leave a Reply

  Adınız

  E-posta Adresiniz

  Telefon Numaranız

  Firmanız/Kurumunuz

  Hizmet Alanı

  Mesajınız