Skip to main content

Temiz Oda hava kalitesi kontrol edilen, ısının, nemin, basıncın ayarlandığı, partikül ve mikroorganizma kontaminasyonunun kontrol edilebildiği bölgedir. Sağlığı etkileyen ve üreticilerin bütün sorumluluğu aldığı, ilaç, laboratuar, hastane ve gıda sektörleri için bir çok duyarlı proses gerektirmektedir. Temiz oda validasyonu ile ilgili yapılan ölçümler;

Partikül Ölçümü :Temiz oda sınıfının gerektirdiği partikül seviyesinin standartta belirtilen kabul kriterlerine uygun olup olmadığının kontrolü için partikül sayım aleti kullanılarak yapılan ölçümlerdir.

Fark Basınç Ölçümü :Temiz odaları komşu alanlardan gelebilecek kontaminasyondan korumak üzere yaratılmış basınç farklarının, standartlarda belirtilen kabul kriterlerine uygun olup olmadığının kontrolü için fark basınç ölçer kullanılarak yapılan ölçümlerdir.

Sıcaklık ve Nem Ölçümü: Temiz odalarda mikrobiyal kontaminasyonu engellemek için önceden ayarlanmış sıcaklık ve bağıl nem değerlerinin standartlarda belirtilen veya prosesin gerektirdiği kabul kriterlerine uygun olup olmadığının kontrolü için sıcaklık – nem ölçer kullanılarak yapılan ölçümlerdir.

Geri Kazanım testi: Temiz oda sınıfının gerektirdiği partikül seviyesinin bir alt seviyeye çıkartılıp tekrar kendi seviyesine düşmesi için gereken sürenin standartlarda belirtilen kabul kriterlerine uygun olup olmadığının kontrolü için bir duman üretici ve partikül sayım aleti kullanılarak yapılan ölçümlerdir.

Hava Akış Hızı Ve Hava Değişim sayısının Hesaplanması: Temiz oda sınıfına uygun kalitede ve miktarda havanın sağlanıp sağlanmadığının kontrolü için hava debilerinin balometre ile ölçülerek saatteki hava değişim sayısının hesaplanmasıyla yapılan bir testtir.

Hepa Filtre Sızdırmazlık Testi: HEPA filtrelerin montajından sonra filtre yüzeyi, conta ve filtre kabininde standartta belirtilen kabul limitlerinin dışında kaçak olup olmadığının kontrolü için fotometre ve aerosol jeneratörü kullanılarak yapılan bir testtir.

Leave a Reply

  Adınız

  E-posta Adresiniz

  Telefon Numaranız

  Firmanız/Kurumunuz

  Hizmet Alanı

  Mesajınız